rodinný dům

novostavba

realizace

Praha, Suchdol

2016 - 2019

foto: Michal Ureš

Projekt rodinného domu byl dopracován na základě stávající dokumentace pro DÚR od architekta Michala Bartoška. Navazující projekt byl veden pod autorským dohledem až k realizaci, včetně podrobné dokumentace provedení interiéru a zahradních úprav.