technologické centrum

novostavba

realizace

SAF Kamenice

2017 - 2019

foto: Michal Ureš

Projekt řeší nelehký úkol umístění technologického centra pro vývoj supravodivých materiálů do objektu kulturní památky. Zadání investora využít pro tuto funkci historický objekt zámku se jevil od počátku jako velice diskutabilní jak s ohledem na stavebně-technický stav objektu, v jakém ho zanechal předchozí majitel, tak na řemeslnou náročnost jeho obnovy a především na neustálý konflikt potřeb TC s památkovou ochranou.