12_main6
12_main3_edited
12_main2_edited
12_main4_edited
06_řezy
10 dum xx
09 dum x
bytový soubor

vyzvaná soutěž

studie

Praha

2013

návrh: OLGOJCHORCHOJ

hlavní architekt: Štěpán Abt,

Ďuro Smoleň

Výrazná osobitost vždy přitahovala víc než podbízení konfekce. V době přebytků to platí dvojnásob. Návrh obytného souboru vychází ze stavebního programu na hranici limitů využitelnosti území. Výsledkem je hustá zástavba řadových domů. Výrazná výtvarná forma domů vymezuje projekt z hlavního toku konkurenčních počinů na realitním trhu. Navržený soubor stojí na historické souvislosti místa (tvarosloví objektů, materiálové řešení, atd.) a zároveň snad i na nadčasovosti jednoduché formy rezidenční výstavby. Vše s důrazem na hospodárný provoz dle nejpřísnějších součastných kritérií pasivních domů.