17_main1

17_main2

pudorys_edited

café Záhorský

vyzvaná soutěž

studie

Praha

2014

Ve studii kavárny do pražských Dejvic jsme řešili dilema, jak se postavit k požadavku investora na vybudování tradiční prvorepublikové kavárny, která má zároveň plnit novodobé funkce - pekárna, bistro, obchod. Na první republiku tak odkazují spíše jednotlivosti - grafika, okna, markýzy, světla, volný mobiliář, atd. - které ale nikdy nejsou použity samoúčelně.