MS NV final_001_lesklá bez věže_edited
MS NV final_001_bez věže_edited
MS NV Draft_003
Skolka_1np
Skolka_2np
Skolka_pohledy2
Skolka_pohledy
mateřská škola

systémová novostavba

územní řízení

Praha

2017

Mateřská škola jako modulová stavba, jejíž výhody spočívají v rychlé výstavbě, případné budoucí přemístitelnosti a svobodné variabilitě vnitřních dispozic. Není to originál určený výhradně pro konkrétní místo, ale spíše univerzální "krabice" pro různé pozemky a dokonce i různé funkce. Proto volíme řešení s použitím velkoprostorových modulů bez vnitřních sloupů s jednotně řešenými otvory, aby široká škála využití byla co nejméně omezena.

Dětem se často podsouvá zbytečný sentiment a podbízivá barevnost. Máme za to, že to nepotřebují. Dvě varianty fasádního pláště ilustrují naše představy o dětskému zážitku.