mateřská škola

systémová novostavba

územní řízení

Praha

2017

Mateřská škola jako modulová stavba, jejíž výhody spočívají v rychlé výstavbě, případné budoucí přemístitelnosti a svobodné variabilitě vnitřních dispozic. Není to originál určený výhradně pro konkrétní místo, ale spíše univerzální "krabice" pro různé pozemky a dokonce i různé funkce. Proto volíme řešení s použitím velkoprostorových modulů bez vnitřních sloupů s jednotně řešenými otvory, aby široká škála využití byla co nejméně omezena.

Dětem se často podsouvá zbytečný sentiment a podbízivá barevnost. Máme za to, že to nepotřebují. Dvě varianty fasádního pláště ilustrují naše představy o dětskému zážitku.