minidomky

idea levného bydlení

studie

2010

Základní myšlenka našich návrhů je postavit dostatečně komfortní nízkoenergetický rodinný dům za optimální cenu. Inspirace pochází ze zdejší, polozapomenuté vesnické tradice úsporné účelnosti a ze současných skromných domů našich bohatších evropských sousedů (Švýcarsko, Holandsko, Skandinávie).

Přehodnotili jsme prostorové nároky současného rodinného bydlení, vyřadili zbytečné plochy a redukovali komunikace. Hlavní rozvody jsme soustředili do jediné příčky a úložné prostory do liniových prvků vestavěných skříní v rámci užitných ploch.
Navrhli jsme jednoduché půdorysné tvary – čtverec a obdélník. V důsledku toho se stavba skládá jen z několika nekomplikovaných detailů. Nečleněný tvar zaručuje nejlepší poměr plochy obvodového pláště s vnitřním objemem a další redukci provozních nákladů na vytápění.
Konstrukce jsou navržené tak, aby se vzájemně staticky doplňovaly bez potřeby nákladnějších statických prvků a k celkové minimalizaci železobetonu. Nekomplikovaná stavba a možnost nenáročné svépomocné výstavby jsou klíčovou myšlenkou návrhu. Navzdory zvažování potřeby každého prostoru a smyslu každého stavebního prvku klademe důraz na komfortní tepelné izolace všech konstrukcí. Nízká spotřeba energie je pro nás neopomenutelná zásada při návrhu současného rodinného bydlení. To bylo důležité při řešení všech, z tohoto pohledu problémových detailů.