190926_131_cam01_nadhled_edited
190926_131_cam03_bulvar
190926_131_cam04_namesti
190926_131_cam05_peron
190926_131_cam06_metro
190926_131_cam07_terminal
situace
pudorysy_edited
pohledy_edited
AXONOMETRIE1_edited
AXONOMETRIE2
nádraží Veleslavín

Mezinárodní soutěž, 5.místo

Praha 6 - Veleslavín

2019

Řešené území Veleslavín - Vokovice postrádá identitu s odpovídajícím geniem loci i potřebnou infrastrukturu. Nová koncepce nádraží Veleslavín jako mnohoúrovňové křižovatky globálních a lokálních tras posílí význam širšího místa.

Zahloubením povrchové tratě vzniká v Praze bezprecedentní urbanistický prvek „green line“, kde Veleslavín je jednou z jeho bran. Otevření náměstí až ke křižovatce narušuje čistě dopravní charakter Evropské radiály a zahušťuje rytmus veřejných, živých prostor na její trase.

Celý souboru staveb, ve výsledku jednoduše uspořádaný, je v jádru pevně formován řádem dopravních trajektorií a vektorů pohybu – přímkou Evropské, křivkou trati a z ní odvozeného radiálního modulu konstrukce, klesáním do tunelu.

Stanice rychlodráhy na Letiště Václava Havla je globální velkokapacitní transfer pulzující pod povrchem města. Proto volíme tvarosloví technické a drážní. Krása je v čisté a funkční konstrukci. Nástupiště rychlodráhy přestřešuje lehká ocelová konstrukce kombinující čiré zasklení a fotovoltaické panely. Pojetí haly jako chráněného venkovního prostoru zajistí dostatek světla a vzduchu podzemnímu tělesu nádraží.

Původní nádraží bereme jako jeden z hybatelů budoucího lokálního společenského života. Záměrně ho výtvarně vyčleňujeme z kompaktního celku dopravního uzlu.

Horní Železniční perón spojitě přechází v městskou kolonádu a kompozičně uzavírá prostor náměstí. Funkční a provozní řešení ŽST Veleslavín je úzce svázáno s architektonickým konceptem návrhu stanice, kde si obě její části při průběžných i kusých kolejí zachovávají jistou autonomii.