BezNazvu_HDR10

BezNazvu_HDR17

BezNazvu_HDR16

BezNazvu_HDR1

BezNazvu_HDR2

BezNazvu_HDR3

BezNazvu_HDR5

BezNazvu_HDR4n

BezNazvu_HDR6n

BezNazvu_HDR8n

BezNazvu_HDR13_n

BezNazvu_HDR7

BezNazvu_HDR9

BezNazvu_HDR11

BezNazvu_HDR15_uprava

Nad sarkou_1NP

Nad sarkou_2NP

Nad sarkou_3NP

Nad sarkou_pohled 2

Nad sarkou_pohled 1

řadový rodinný dům

rekonstrukce

realizace

Praha 6

2015–2019

foto: Michal Ureš

Projekt rekonstrukce střední části bloku - tzv. trojdomí - podle návrhu arch. Koláře z roku 1928 v lokalitě pražské Hanspaulky. Dům byl navržen a postaven jako bytový dům se 4 bytovými jednotkami a 1 obchodem v přízemí. Členění celého bloku na vstupní servisní trakt při ulici a obytný trakt otočený do zahrad se projevil na vzhledu fasád, které směrem do ulice působí paradoxně méněcenně.

Celistvost bloku byla v minulosti mnohokrát citelně narušena výměnou oken i jejich formátů, různorodou barevností i tvaroslovím prvků v původní valbové střeše.

 

Zadáním pro rekonstrukci byla přeměna na vícegenerační rodinný dům při zachování co největšího množství původních prvků, co největší propojení obytných místností se zahradou a celkové prosvětlení interiéru. Nad polozapuštěným servisním suterénem tak vznikl otevřený obytný prostor, ložnice v patře a v podkroví atelier.

Otvory na zahradní fasádě, střešní vikýř i schody do zahrady jsou navrženy s ohledem na osovou kompozici celého trojdomí při zachování logické návaznosti na změny v dispozicích jednotlivých podlaží. Okna jsou v původních polohách, pouze prodloužena o odbourané parapety. Zvětšení okna z kuchyně do ulice koresponduje s umístěním výkladce původního obchodu v těchto místech. Podélný tvar střešního vikýře navazuje na řešení sousedních domů.

 

Funkční i materiálové řešení odpovídá touze po nadčasové kvalitě bez zbytečné okázalosti. Má působit na první pohled přirozeně a adekvátně bydlení na Hanspaulce.