rodinný dům

novostavba

realizace

Čenětice

2008

návrh: OLGOJCHORCHOJ

hlavní architekt: Ondřej Kopečný

spolupráce: Ďuro Smoleň

Návrh jednopodlažního rodinného domu pro mladého muže. Okolní zástavba je různorodá, vesnice si však uchovala poměrně neporušený původní ráz. Hmota domu respektuje urbanistické principy, které jsou pro středočeský venkov typické. Dům má jasnou geometrickou formu - protáhlý obdélný půdorys a je orientován kolmo na komunikaci. Obytné místnosti jsou situovány na jih a otevírají se přes dřevěnou pobytovou terasu do zahrady. Stavba navazuje na tradiční schéma orientace do dvora. Neuzavírá se směrem k sousedům a naopak umožňuje kontrolu společného prostoru, tolik typickou pro vesnické prostředí. Ze severní strany dům chrání masivní zděná stěna - záda dřevěné konstrukce. Provozní páteří stavby je průběžná chodba, která propojuje všechny obytné prostory řazené za sebou.