render_
Enscape_2020-02-25-14-44-23
Enscape_2020-02-25-13-21-19_Pohľad na ch
Enscape_2020-02-25-11-26-57_Pohlad na pr
situace_edited_edited
pudorys
axonometrie_edited
pohledy_edited
rezy
rodinný dům Jílové 

novostavba

stavební povolení

Jílové u Prahy

2020

Stávající chalupa na jižně orientovaném, mírně svažitém pozemku v Jílovém u Prahy sloužila mnoho dekád jako místo k rodinnému setkávání a rekreaci pro několik generací. Rozdělení pozemku a umístění novostavby na jednom z nich vychází z potřeb dále se rozvětvující rodiny.

Přístup k  domu je ze severní strany nově vytvořenou komunikací. Zde je také do svahu zaříznutý objekt parkovacího stání a kůlny.

Navržený jednopodlažní dům zachovává tradiční půdorysnou i hmotovou typologii venkovských staveb. Šířkou přímo navazuje na původní chalupu a podélná dispozice doplňuje společný dvůr s krytým jižním zápražím. Jednoduchá konstrukce pultové střechy uložená na delších obvodových stěnách tvoří hmotu typických „hospodářských“ stavení.

Severní pevná stěna tvoří přirozená záda s nejnutnějšími otvory a vstupem. Jižní je oproti tomu plně prosklená ke krytému zápraží, na které je možné vstoupit ve všech částech. Obytné místnosti u štítových stěn jsou přístupné ze středního obslužného traktu, nad nímž je ve vikýři ještě umístěna ložnice se zázemím. Všechny místnosti jsou přirozeně osvětleny a větrány.

Použití extenzivní zelené střechy, retence vody v biotopu a celkové propojení domu se zahradou odráží požadovaný standard i představy majitele o současném rodinném bydlení na venkově.