Abtsmolen_Suchdol 1
Suchdol_uprava
Abtsmolen_Suchdol 3
Abtsmolen_Suchdol 4
Abtsmolen_Suchdol 5
Abtsmolen_Suchdol 6
Abtsmolen_Suchdol 7
Abtsmolen_Suchdol 8
situace
Suchdol_pudorys
pohled1
pohled2_edited
rodinný dům

novostavba

realizace

Praha-Suchdol

2016–2019

spoluautor: Ing. arch. Michal Bartošek

foto: Michal Ureš

Související zástavbu v okolí tvoří rodinné domy různých charakterů. Většina pozemků v okolí je ještě zastavěna vedlejšími přízemními stavbami nebo přístavbami, které často zasahují až k hranici se sousedy. Vzniká tak „koláž“ různorodých stavebních typů, tvarů, půdorysů a hmot. Jediným čitelným spojujícím prvkem v ulici je stavební čára hlavních budov.

Stavba rodinného domu tuto čáru respektuje. Hmotové členění domu svým drobným měřítkem odpovídá okolní zástavbě. Hlavní hmota se sedlovou střechou charakterizuje štítem dům v ulici. V interiéru je prostor otevřen až do krovu.

Z hlavní, sedlové hmoty vykračují do pozemku dva pavilony s plochým zastřešením. Mezi nimi se nachází obytné atrium – soukromý rodinný prostor a další „pokoj“ domu, umístěn mezi interiérem a zahradou.

Konstrukce je zděná s betonovými stropy, krov přiznaný tesařský.