Abtsmolen_Kamenice5

Strojmetal39659

Abtsmolen_Kamenice3

Abtsmolen_Kamenice1

Abtsmolen_Kamenice2

Strojmetal39241

Strojmetal39172

Strojmetal39162

Strojmetal39219

Strojmetal39100

Kamenice_situace

Kamenice_pudorys1np

Kamenice_pudorys1PP

Kamenice_pohled2

Kamenice_pohled1

Kamenice_pohled3

technologické centrum

novostavba

realizace

Strojmetal Aluminium Forging, Kamenice

2017–2019

foto: Michal Ureš

Kamenický Strojmetal se zabývá výrobou především v oblasti automotive průmyslu. Současně je aktivní v oblasti inovací svým vývojem supravodivých materiálů. V rámci rozvoje areálu firmy vznikl požadavek na vytvoření technologického centra pro vývoj a diagnostiku vlastních výrobků.

Projekt tak řeší nelehký úkol umístění technologického centra do objektu kulturní památky, která se po letech opět stala součástí celého výrobního areálu. Zadání investora využít pro tuto funkci historický objekt zámku se jevil od počátku jako velice diskutabilní jak s ohledem na stavebně-technický stav objektu, v jakém ho zanechal předchozí majitel, tak na řemeslnou náročnost jeho obnovy a především na neustálý konflikt potřeb TC s památkovou ochranou.

Vznikla tak nakonec novostavba, inspirovaná technickými objekty podobně starých zámeckých areálů. Část, která je náročná na hluk či nevyžaduje přístup denního světla, je umístěna pod zemí, v přirozené terase hradby, zatímco čisté laboratoře a přidružené prostory se nacházejí v nadzemní, prosklené části stavby. Hmota skleníku pouze přirozeně doplňuje prostor terasy na hradbách, kde vzniká intimní zahrada pro uživatele obou budov.

Myšlenka na vznik vlastního učiliště v objektu novogotické vily, kde by firma vychovávala dorost pro své provozy, je zatím nerealizovaná. Vztah školy a technologického prostoru laboratoří, který může žáky motivovat k vyšším ambicím, nás ale velmi baví a považujeme jej za logický a prozíravý. Stejně zajímavý je i pohled z druhé strany, když v továrně vidí, jak jim dorůstají noví kolegové. Obě složky se v tomto prostoru mohou ovlivňovat. Stejně jako už dnes komunikuje nový „skleník“ se svým starším kamenným sousedem.