Abtsmolen_Kamenice5
Strojmetal39659
Abtsmolen_Kamenice3
Abtsmolen_Kamenice1
Abtsmolen_Kamenice2
Strojmetal39241
Strojmetal39172
Strojmetal39162
Strojmetal39219
Strojmetal39100
Kamenice_situace
Kamenice_pudorys1np
Kamenice_pudorys1PP
Kamenice_pohled2
Kamenice_pohled1
Kamenice_pohled3
technologické centrum

novostavba

realizace

Strojmetal Aluminium Forging, Kamenice

2017–2019

foto: Michal Ureš

Kamenický Strojmetal se zabývá výrobou především v oblasti automotive průmyslu. Současně je aktivní v oblasti inovací svým vývojem supravodivých materiálů. V rámci rozvoje areálu firmy vznikl požadavek na vytvoření technologického centra pro vývoj a diagnostiku vlastních výrobků.

Projekt tak řeší nelehký úkol umístění technologického centra do objektu kulturní památky, která se po letech opět stala součástí celého výrobního areálu. Zadání investora využít pro tuto funkci historický objekt zámku se jevil od počátku jako velice diskutabilní jak s ohledem na stavebně-technický stav objektu, v jakém ho zanechal předchozí majitel, tak na řemeslnou náročnost jeho obnovy a především na neustálý konflikt potřeb TC s památkovou ochranou.

Vznikla tak nakonec novostavba, inspirovaná technickými objekty podobně starých zámeckých areálů. Část, která je náročná na hluk či nevyžaduje přístup denního světla, je umístěna pod zemí, v přirozené terase hradby, zatímco čisté laboratoře a přidružené prostory se nacházejí v nadzemní, prosklené části stavby. Hmota skleníku pouze přirozeně doplňuje prostor terasy na hradbách, kde vzniká intimní zahrada pro uživatele obou budov.

Myšlenka na vznik vlastního učiliště v objektu novogotické vily, kde by firma vychovávala dorost pro své provozy, je zatím nerealizovaná. Vztah školy a technologického prostoru laboratoří, který může žáky motivovat k vyšším ambicím, nás ale velmi baví a považujeme jej za logický a prozíravý. Stejně zajímavý je i pohled z druhé strany, když v továrně vidí, jak jim dorůstají noví kolegové. Obě složky se v tomto prostoru mohou ovlivňovat. Stejně jako už dnes komunikuje nový „skleník“ se svým starším kamenným sousedem.