Pixar

výstava

Výstaviště Praha 

2019

hlavní architekt: Martina Kárová

foto: Klára Žitňanská

Česká podoba celosvětové putovní expozice Pixar - 30 let animace vznikla ve spolupráci s arch. Martinou Károvou.

Využít prostor Křižíkova pavilonu na pražském Výstavišti a dosáhnout zde alespoň na chvíli pocitu galerie byl úkol nelehký.

Podobnou výzvou bylo nalézt správnou formu, jak určené modely a skicy představit profesionálům, zapáleným milovníkům animace

a současně dětem, jejichž zorné pole i zaujetí pro statické exponáty jsou o poznání menší.